Polska Partia Robotnicza. Droga Do Władzy 1941-1944

with Brak komentarzy

● Pierwsza w powojennej historiografii monografia Polskiej Partii Robotniczej – ekspozytury Stalina w okupowanej Polsce.
● Agenturalne powiązania z Moskwą, szkolenie i ścisła współpraca czołowych działaczy PPR z NKWD.
● Mafijne metody, polityczne morderstwa i denuncjacje. Współpraca PPR z NKWD i Gestapo w zwalczaniu polskiego podziemia.
● Wewnętrzne porachunki komunistów – zabójstwa sekretarzy partii, walki frakcyjne i kryminalna działalność czołowych działaczy PPR.
● Pijaństwo, bandytyzm, demoralizacja – szokujący obraz stanu kadr komunistycznej konspiracji.
● Mordowanie członków polskich elit, obławy i pacyfikacje polskich wsi. Nieznany dorobek komunistycznej „partyzantki” w okupowanym kraju.
● Zbrojne walki pomiędzy partyzantką komunistyczną a innymi ugrupowaniami polskiego podziemia, zabójstwa żołnierzy NSZ i AK.
● Wykorzystanie PPR przez Moskwę do budowy komunistycznego systemu władzy w powojennej Polsce.

Recenzowana dysertacja powinna być, w moim przekonaniu, obowiązkową lekturą wszystkich tych wydziałów uniwersyteckich, na których wykładana jest najnowsza historia Polski.

Prof. dr hab. Marek Kazimierz Kamiński, PAN

Gdyby nie było równowagi między znajomością dotychczasowej literatury i znajomością najważniejszych źródeł, praca ta nie byłaby tym, czym jest: rozprawieniem się z mitem uporczywie i konsekwentnie budowanym przez lat pięćdziesiąt.

Prof dr hab. Tomasz Strzembosz

 

Leave a Reply