J. Wolak: Meryl, why don‘t you shut up!

with Brak komentarzy

Co to za czasy, w których komedianci i kuglarze urośli do miana autorytetów wyrokujących na temat wszelkich istotnych dziedzin – od kuchni po politykę, od obyczajów po życie nadprzyrodzone? Znana amerykańska aktorka, Meryl Streep w wywiadzie udzielonym kilka dni temu … Read More

Transformacja ustrojowa w Polsce: Mała Konstytucja z 1992 r. i znaczenie w niej parlamentu

with Brak komentarzy

Fragment książki „Parlament w Polsce. Przemiany polityczno-ustrojowe na przestrzeni XX wieku” Dzięki uchwaleniu w październiku 1992 roku tzw. „Małej konstytucji”, ustrój Rzeczypospolitej Polskiej, przybrał formę systemu rządów opartego na faktycznym podziale i równowadze władz, bez wyraźnej przewagi któregokolwiek z jej … Read More

Magierowski: Zmęczona. Rzecz o kryzysie Europy Zachodniej

with Brak komentarzy

Bezwzględny dyktat politycznej poprawności, niemal bezkarny mord homoseksualistów na „niepoprawnym” biskupie, naga, skorumpowana władza pozbawiona jakichkolwiek hamulców – taki obraz Europy przyszłości wyłania się z opisu Marka Magierowskiego. Krzysztof Gędłek Magierowski – dziennikarz i publicysta – swoją książkę o kryzysie … Read More

Made in China

with Brak komentarzy

Kontrolować czy być kontrolowanym? – chiński ekonomista Song Hongbing stawia to pytanie na łamach wydanej również w Polsce kilka lat temu książki „Wojna o pieniądz”. Chodzi oczywiście o to, jaką politykę powinny prowadzić w najbliższych latach Chiny. Według Song Hongbinga … Read More