Bogusław Bajor, Michał Wikieł: Świadectwo Bożego Miłosierdzia

with Brak komentarzy

książka boże miłosierdzieŚwięta Siostra Faustyna Kowalska została nazwana przez Zbawiciela sekretarką Bożego Miłosierdzia. Ta prosta dziewczyna, skromna zakonnica i równocześnie wielka mistyczka – w iście profesorski sposób przypomniała światu chrześcijańską prawdę o Bożym miłosierdziu, które jest – by posłużyć się słowami bł. Jana Pawła II – rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka, a o której to prawdzie naucza Kościół – z różnym natężeniem – od początku swego istnienia.

Krótkie, trwające zaledwie 33 lata, życie św. Faustyny koncentrowało się na konsekwentnym dążeniu do coraz pełniejszego zjednoczenia z Bogiem i na ofiarnej współpracy z Jezusem Chrystusem w dziele ratowania dusz. Poprzez misję przypomnienia światu prawdy o miłości miłosiernej Boga, którą powierzył jej Chrystus, dała współczesnemu człowiekowi to, czego ten stale potrzebuje: doświadczenie i zrozumienie Bożej miłości oraz zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa.

Dzisiejszy świat się chwieje, ludzie poszukują czegoś trwałego, na czym mogliby budować swoje życie. Poznając tajemnice Bożego miłosierdzia, dostrzegają, że ta biblijna prawda jest wartością, która może przywrócić człowiekowi równowagę i jednocześnie ukazać perspektywę szczęśliwego życia tutaj na ziemi w przyjaźni z Bogiem, a po śmierci – szczęśliwej wieczności. Święta Siostra Faustyna daje wzór takiego szczęśliwego życia w każdym powołaniu, zawodzie, wieku, ponieważ pokłada bezgraniczną ufność w miłosiernym Bogu.

Czymże jest ta ufność w Boże miłosierdzie? Siostra Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia powiedziała kiedyś, że ufność jest wsłuchiwaniem się w wolę Bożą objawioną w przykazaniach, słowie Bożym, obowiązkach stanu i jest pełnieniem tej woli. Zaufanie Bożemu Miłosierdziu wiąże się więc nie tylko z wiarą we wszechmoc Boga, ale też z całkowitym uznaniem Jego woli. Uznaniem, że jest On naszym Ojcem, który doskonale wie, czego nam potrzeba, i co jest dla nas najlepsze.

Jak zatem rozumieć Miłosierdzie?

Miłosierdzie jest szczególnym przejawem Bożej miłości, który można nazwać ostatnią deską ratunku dla grzesznika. Wystarczy z ufnością zanurzyć swe grzechy w bezkresnym oceanie Bożego miłosierdzia, by wyłowić z niego cnotę i wewnętrzną radość. Miłosierdzie Boże skore jest bowiem do przebaczenia wszystkich naszych upadków.
Jak czytamy w Dzienniczku św. Faustyny, „trybunałem miłosierdzia” jest konfesjonał. Tam miłosierdzie triumfuje. Sakrament pokuty i pojednania nie jest pobłażliwością przejawiającą się przymykaniem oczu na nasze grzechy, lecz szansą na rozpoczęcie nowego życia. Chcąc nazywać się wyznawcami Bożego Miłosierdzia, musimy korzystać z sakramentu spowiedzi jak najgodniej i jak najczęściej, bo to jest nasza szansa na rzeczywistą pokutę i prawdziwą poprawę.

Ale cześć dla Miłosierdzia Bożego to także kult pięknego obrazu Pana Jezusa, wychodzącego niejako naprzeciw nas i otwierającego przed nami swą pierś, z której wytryskują promienie Jego łask. To wreszcie modlitwa słowami Koronki do Bożego Miłosierdzia, podyktowanej przez Zbawiciela św. Siostrze Faustynie. Modlitwa ta pobudza nas do bezgranicznej ufności Niebieskiemu Ojcu i, zgodnie z zapowiedzią Pana Jezusa, jest źródłem wielu łask: Odmawiaj nieustannie tę Koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby był grzesznik najzatwardzialszy, jeżeli raz tylko zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia Mojego. (Dz. 687)

Po owocach ich poznacie – mówi Pismo Święte. Zaiste, owoce misji św. Siostry Faustyny są ogromne i dobre. A przecież po ludzku sądząc, dzieło to nie miało prawa odnieść sukcesu. Orędzie Miłosierdzia zostało bowiem powierzone dziewczynie, która skończyła ledwie trzy klasy szkoły podstawowej, „ukryła się” za murami klasztoru, w którym – na dodatek – była siostrą drugiego chóru… A jednak to ziarno zrodziło wspaniały owoc, który porusza dusze milionów mieszkańców całego globu, bez względu na wykształcenie, status społeczny i miejsce pochodzenia.

 

Tekst jest fragmentem książki „Świadectwo Bożego Miłosierdzia”, dostępnej do zamówienia na stronie ufamjezusowi.pl.

Leave a Reply