11 numer „Krzyżowca”

with Brak komentarzy

Ukazał się kolejny, jedenasty numer „Krzyżowca”, czasopisma działającej przy Instytucie Księdza Piotra Skargi Krucjaty Młodych. Środowisko Krucjaty skupia młodych katolików–tradycjonalistów pragnących przyczynić się do odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej. Oprócz informacji o działalności organizacji, w każdym numerze „Krzyżowca” czytelnicy znajdą wiele tekstów formacyjnych. Myśl klasyka Kontrrewolucji prof. Plinia Correi de Oliveira sąsiaduje tu z artykułami pióra młodych redaktorów i współpracowników pisma.

Pierwszy numer wychodzącego jak dotąd nieregularnie czasopisma opuścił drukarnię w 2010 roku. Winieta tytułowa informowała, że jego wydawcą jest warszawskie środowisko Krucjaty. W tym czasie ukazywała się bowiem także „Kontrrewolucja”, pismo wydawane do 2013 roku przez wrocławskich członków Krucjaty Młodych.

Na okładce pierwszego numeru „Krzyżowca” redakcja wyszczególniła wartości, którymi się kieruje: Tradycja, Prawda, Rodzina, Cywilizacja, Walka, Sztuka, Męstwo i Własność. To idee, w oparciu o które powstała i osiągnęła wysoki stopień doskonałości średniowieczna Christianitas. Dziś niestety często odrzuca się je jako przestarzałe, a nawet otwarcie zwalcza. Skutkiem tego jest zagubienie współczesnego człowieka, prowadzące do chorób, patologii czy nawet samobójstw.

Czasopismo „Krzyżowiec” należy polecić wszystkim młodym katolikom, którzy w zalewie modernistycznych mód szukają trwałych wartości – fundamentu, na którym można zbudować dojrzały światopogląd. Szkoda, że ukazuje się tak rzadko. Z drugiej strony strawę duchową i intelektualną młodzi katoliccy tradycjonaliści mogą  znaleźć w wydawanym przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi magazynie „Polonia Christiana”, oraz na stronach PCH24.pl i przymierzezmaryja.pl.

 

 

Leave a Reply