Cichociemni. Elita polskiej dywersji

with Brak komentarzy

Kacper Śledziński Byli gotowi poświęcić wszystko w dla idei „Wywalcz Polsce wolność lub zgiń!” Doskonale wyszkoleni, bezgranicznie odważni, desperacko zdeterminowani, bezkompromisowi. Najlepsi z najlepszych – starannie wyselekcjonowani spośród tysięcy kandydatów. Musieli porzucić wszystko, zapomnieć, kim byli, bez słowa opuścić kobiety, które … Read More

Solidarna nieodpowiedzialność

with Brak komentarzy

Bronisław Wildstein nakreślił obraz środowiska postsolidarnościowego, pełnego sprzecznych interesów, walki o władzę i pieniądze, ale przede wszystkim środowiska upadającego moralnie. W książce złożonej z sześciu opowiadań zawarł własną, bardzo krytyczną ocenę transformacji systemowej i jej społecznych następstw. Warto po nią … Read More

Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939

with Brak komentarzy

Stanisław Cat-Mackiewicz Jak istnieją prawa ekonomiczne, jak istnieje prawo popytu i podaży, tak istnieje prawo rządzące polityką polską. Znaczenie polityczne Polski jest funkcją stosunków rosyjsko-niemieckich. Z chwilą, kiedy te stosunki są złe, znaczenie Polski urasta, Polska odzyskuje polityczną samodzielność. Kiedy … Read More