11 numer „Krzyżowca”

with Brak komentarzy

Ukazał się kolejny, jedenasty numer „Krzyżowca”, czasopisma działającego przy Stowarzyszeniu Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi. Środowisko „Krzyżowca” i związanej z nim Krucjaty Młodych skupia młodych katolików–tradycjonalistów pragnących przyczynić się do odbudowy cywilizacji chrześcijańskiej. Oprócz informacji o działalności organizacji, w każdym numerze „Krzyżowca” czytelnicy znajdą wiele tekstów formacyjnych. Myśl klasyka Kontrrewolucji prof. Plinia Correi de Oliveira sąsiaduje tu z artykułami pióra młodych redaktorów i współpracowników pisma.

Pierwszy numer wychodzącego jak dotąd nieregularnie czasopisma opuścił drukarnię w 2010 roku. Winieta tytułowa informowała, że jego wydawcą jest warszawskie środowisko Krucjaty. W tym czasie ukazywała się bowiem także „Kontrrewolucja”, pismo wydawane do 2013 roku przez wrocławskich członków Krucjaty Młodych.

Na okładce pierwszego numeru „Krzyżowca” redakcja wyszczególniła wartości, którymi się kieruje: Tradycja, Prawda, Rodzina, Cywilizacja, Walka, Sztuka, Męstwo i Własność. To idee, w oparciu o które powstała i osiągnęła wysoki stopień doskonałości średniowieczna Christianitas. Dziś niestety często odrzuca się je jako przestarzałe, a nawet otwarcie zwalcza. Skutkiem tego jest zagubienie współczesnego człowieka, prowadzące do chorób, patologii czy nawet samobójstw.

Czasopismo „Krzyżowiec” należy polecić wszystkim młodym katolikom, którzy w zalewie modernistycznych mód szukają trwałych wartości – fundamentu, na którym można zbudować dojrzały światopogląd. Szkoda, że ukazuje się tak rzadko. Z drugiej strony strawę duchową i intelektualną młodzi katoliccy tradycjonaliści mogą  znaleźć w wydawanym przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi magazynie „Polonia Christiana”, oraz na stronach PCH24.pl i przymierzezmaryja.pl.