Jak pisać i nie pisać o historii – kryzys XX wieku

with Brak komentarzy

Przynajmniej od paru dziesiątków lat obserwujemy na gruncie filozofii kryzys klasycznej (korespondencyjnej) koncepcji prawdy. Nie wspominam tu o tych filozofach, którzy (jak na przykład Fryderyk Nietzsche) już wcześniej rezygnowali z tej koncepcji proponując uwzględnienie wpływów języka konwencji i retoryki na … Read More