To jest wyzwanie naszych czasów. Sposoby na niepłodność w jednym opracowaniu

with Brak komentarzy

„Niepłodność – zagadnienie interdyscyplinarne” jest to opracowanie uniwersalne, opisujące główne nurty etyki, psychologii i medycyny w odniesieniu do problemu niepłodności. Różnorodność tematów podejmowanych w ramach omawianej problematyki potwierdza interdyscyplinarność zagadnienia oraz ukazuje jak odmienne mogą być podejścia do diagnozowania i … Read More