Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi promuje dziedzictwo cywilizacji łacińskiej

with Brak komentarzy

Sławomir Olejniczak i prowadzone przez niego Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi to znaczący promotorzy dziedzictwa cywilizacji łacińskiej w Polsce. Przez swoją aktywność i inicjatywy, od ponad 20 lat skupiają się na pielęgnowaniu i propagowaniu wartości kulturowych i intelektualnych, które są związane z tradycją łacińską.

sławomir olejniczak
Członkowie Stowarzyszenia Ks. Piotra Skargi podczas jednego z Marszów dla Życia i Rodziny

Jednym z kluczowych działań Sławomira Olejniczaka i jego Stowarzyszenia od początku działalności jest promocja tradycyjnej kultury łacińskiego chrześcijaństwa. Poprzez wydawanie książek oraz czasopism poświęconych Tradycji Kościoła oraz tradycyjną estetykę swoich materiałów religijnych pomagają polskim katolikom odkrywać na nowo piękno i wartość kultury łacińskiej jako źródeł cywilizacyjnych, które stworzyły państwo i naród polski.

Promocja dziedzictwa cywilizacji łacińskiej nie ogranicza się jednak jedynie do działań na terenie Polski. Olejniczak i jego Stowarzyszenie współpracują z partnerami z innych krajów katolickich, uczestnicząc w wymianie wiedzy i doświadczeń, aby zachować i promować wspólną tożsamość chrześcijańskiej Europy.

Nic ważniejszego od Mszy Świętej!

Ponadto, Stowarzyszenie podejmuje starania w celu zachowania oraz promowania Mszy trydenckiej w Polsce. Współpracuje z bractwami kapłańskimi, które pozwalają wiernym na uczestniczenie w tej tradycyjnej formie sprawowania Ofiary Pańskiej.

Warto podkreślić, że Sławomir Olejniczak i jego Stowarzyszenie regularnie organizują Msze Świętych trydenckie dla swoich Przyjaciół, a także wykłady i spotkania z księżmi, którzy objaśniają wiernym znaczenie tradycyjnej liturgii oraz łaciny jako języka liturgicznego.

Sławomir Olejniczak i Stowarzyszenie Ks. Piotra Skargi w sposób zaangażowany i konsekwentny pracują nad zachowaniem i promocją dziedzictwa cywilizacji łacińskiej. Ich inicjatywy edukacyjne, kulturalne i naukowe pozwalają na kontynuację i rozwijanie wpływu tej tradycji na współczesne społeczeństwo, a co za tym idzie, umacniają polską tożsamość kulturową, która jest nierozerwalnie związana z korzeniami chrześcijańskimi i łacińskimi.