Profesor Bankowicz o politologu, który marksistom się nie kłaniał

with Brak komentarzy

W końcówce 2018 roku na półkach księgarskich pojawiła się monografia prof. Marka Bankowicza poświęcona postaci słynnego politologa Giovanniego Sartoriego. To ten sam myśliciel, który przeciwstawił się wpływom komunistów na włoskich uczelniach.

Jest to pierwsza biografia na temat zmarłego przed trzema laty politologa. Z nazwiskiem Sartoriego powinien spotkać się każdy student nauki o polityce lub administracji, jako że jego „Teoria demokracji” stała się w Europie lekturą obowiązkową.

Włoski politolog jest jednak mniej kojarzony z powojenną sytuacją na włoskich uczelniach, kiedy to na wydziałach humanistycznych zaczęli dominować naukowcy badający politykę i filozofię oczami marksizmu. Lata 50. to prawdziwy zalew z jednej strony agitatorów marksizmu, z drugiej zaś – idealistów filozoficznych. Sartori znalazł jednak własną drogę do badania polityki, inspirując się amerykańskim stylem jej prowadzenia.

Tzw. szkoła florencka szybko znalazła uznanie w oczach naukowców z wielu krajów Europy i świata, ale sam Sartori poprzez jej rozwijanie naraził się na krytykę i ostracyzm macierzystego środowiska politologów. Książka prof. Bankowicza „Maestro politologii” ciekawie rekonstruuje tamtą atmosferę oraz inspirująco przypomina bogaty dorobek ojca nowoczesnej politologii.